AKOM-Dijital Telsiz Projesi
Kenwood Sayısal Telsiz Sistemi İle Afetlerde Kesintisiz Haberleşme Ekip Yönetimi Ve Şiddet Haritası Üretimi

 

  Deprem sonrası birçok haberleşme altyapısı, enerji kesintisi, sistemin fiziksel hasar görmesi, anlık aşırı kullanım yoğunluğu nedeni ile kullanılamamaktadır. Ayrıca cep telefonunun kullanım yaygınlığı, telsiz gibi afet amaçlı kullanılan altyapıyı daha az tercih edilir hale getirmiştir. Haberleşmede ast üst ilişkisi, farklı kanallardaki kullanıcıların birbirleri ile haberleşme isteği, afet anında düzenlenemediği için merkezi haberleşme ve yönetim sistemini gerekli kılmaktadır. Afet sonrası, afetin dağılımı, şiddeti ve kayıplar, ilk bilinmesi gereken faktörlerdir. Afet sonrası, haberleşmeyi sağlayacak bir sistem mevcut değildir. 

  Bu proje ile afet sonrası Kenwood sayısal telsiz sistemi ile kesintisiz haberleşmeyi sağlayacak bir uygulama yazılımının geliştirilmesi, bununla beraber afetin dağılımı ve şiddet haritalarının dinamik bir şekilde üretilmesini sağlayarak, arazide yapılan tespitler, müdahale noktaları ve iyileştirilmelerin kolay anlaşılabilir görsel haritalar üzerinde gösterilmesi amaçlanmaktadır.

  Test amacıyla kurulacak sayısal telsiz ile data haberleşmesi yoluyla geliştirilecek uygulama yazılımları; afet dağılımı ve şiddet haritalarının dinamik olarak üretilmesini sağlayacak, arazide yapılan tespitleri, müdahale noktalarını ve iyileştirmeleri kolay anlaşılabilir görsel haritalar ile üretebilecektir. Sayısal telsiz ile her araç ve ekip noktasına konulacak mobil haberleşme cihazı ile merkezden ekip ve birimlere emir verilebilecektir. Aynı şekilde ekip ve birimlerden gelen bilgiler doğrultusunda en uygun müdahale koordinasyonu, afet planına göre yapılabilecektir. Sayısal telsiz ile gönderilecek metin (text) mesajlar aynı anda tüm ekiplere veya bir bölgeye iletilebilecektir. Aynı altyapı ile araçların konum bilgisi gönderilerek gerçek zamanlı ekip yönetimi yapılabilecektir.

 

http://akom.ibb.gov.tr/Haberler/SayisalTelsizIleAfetlerdeKesintisizHaberlesme-85 

 

 

06-01-2016